ผู้ถือหุ้น WICE ไฟเขียวปันผล 0.23 บ. จ่าย 13 พ.ค.นี้

ผู้ถือหุ้น WICE อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.23 บ. คิดเป็น 30.81% ของกำไรสุทธิ กำหนดจ่าย 13 พ.ค.นี้


นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ, ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็น 30.81% ของกำไรสุทธิฯ กำหนดจ่าย 13 พ.ค. 2565 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Back to top button