CHO ส่งซิกปี 65 รายได้โตเด่น เดินหน้าโรดแมป “CHO Tech Riders 2030”

CHO ส่งซิกปี 65 รายได้โตเด่น เดินหน้าโรดแมป “CHO Tech Riders 2030” มุ่งสู่การเป็นบริษัท Technology หนุนการเติบโตก้าวกระโดด 


นางเพ็ญพิมล เวศย์วรุตม์ ประธานกรรมการ และนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ และบริษัทฯ ประเมินภาพรวมธุรกิจปีนี้มีสัญญาณที่ดี เร่งเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเดิมให้มากขึ้น พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนโรดแมป CHO Tech Riders 2030 มุ่งสู่การเป็นบริษัท Technology สนับสนุนการเติบโตก้าวกระโดด

Back to top button