ผถห. STI เคาะปันผลหุ้น-เงินสด XD 10 พ.ค.นี้ ย้ายเทรด SET

ผู้ถือหุ้น STI ไฟเขียวจ่ายปันผลหุ้นอัตรา 0.8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และเงินสดอัตราหุ้นละ 0.0694444444 บ. เตรียมขึ้น XD 10 พ.ค.65 และกำหนดจ่ายปันผล 27 พ.ค.65 พร้อมย้ายเข้าเทรดตลาด SET


นายจุมพล สำเภาพล ประธานกรรมการ และ นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ผู้นำกลุ่มธุรกิจบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยมติที่ประชุมผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ และผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.625 บาท/หุ้น บวกจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0694444444 บาท รวมการจ่ายเงินปันผลเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.6944444444 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

พร้อมทั้งอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 167,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 301,500,000 บาท เพื่อให้สอดรับกับการขยายการเติบโตของบริษัทและการย้ายเข้าเทรดใน SET ตอกย้ำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการวิศวกรรมมาอย่างยาวนาน

Back to top button