SMT ควัก 40 ลบ. ลงทุน “เหมืองขุดบิตคอยน์” เฟสแรก 200 เครื่อง หวังดันรายได้โต

SMT ควัก 40 ลบ. ลุยธุรกิจ “เหมืองขุดบิตคอยน์” เฟสแรก 200 เครื่อง เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ใหม่ให้บริษัท


บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SMT ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยจะจัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ในระยะแรกจำนวน 200 เครื่อง วงเงินประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมสถานที่ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แหล่งเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ใหม่ให้แก่บริษัท โดยคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักร และระบบต่างๆ โดยทยอยแบ่งการลงทุนเป็นหลายระยะ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยได้พิจารณาข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตและมีความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องขุดบิตคอยน์ได้เอง บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความผันผวนของราคา อัตราแลกเปลี่ยน และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบปฏิบัติการสำหรับการขุดบิตคอยน์

อีกทั้งบริษัทฯ มีความพร้อมของระบบงานและบุคลากรโดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเครื่องขุดบิตคอยน์ จึงมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นข้อดีของการลงทุนเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ สำหรับการผลิตเครื่องขุดบิตคอยน์และเป็นการต่อยอดหน่วยธุรกิจสำหรับการขุดบิตคอยน์เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาผลกระทบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว

Back to top button