ฉลุย! ผู้ถือหุ้น GEL เคาะเพิ่มทุน RO-แจกวอร์แรนท์ฟรี ปักธงปีนี้รายได้โตเท่าตัว!

ฉลุย! ผู้ถือหุ้น GEL เคาะเพิ่มทุนขาย RO 3:1 ราคา 0.23 บ./หุ้น พ่วงแจกวอร์แรนท์ฟรี 2:1 ปักธงปีนี้รายได้โตเท่าตัว!


ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการ, นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านการจัดในรูปแบบระบบ Online หรือ E-AGM โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ เพิ่มทุนขาย RO ในอัตราส่วน 3:1 ราคา 0.23 บาท/หุ้น พร้อมแจกวอร์แรนท์ฟรี 2:1 ราคาใช้สิทธิ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้จะเติบโตกว่าเท่าตัว มาจากโครงการขนาดใหญ่ในมือซึ่งปัจจุบันมี (Backlog) อยู่ที่ 3,820 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตกว่าเท่าตัว

Back to top button