สภาฯ เตรียมถก “งบประมาณปี 66” ปลายเดือน พ.ค.นี้

ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เผยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้  คาดใช้เวลา 3 วันให้ ส.ส.ได้อภิปราย


นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญ ประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันที่ 22 พฤษภาคมเป็นต้นไป นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมสภาวันแรก ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยจะเป็นการพิจารณาระเบียบวาระเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) และกฎหมายต่างๆ  ซึ่งเป็นเรื่องที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 9 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.ที่เป็นเรื่องด่วน 13 ฉบับ และยังมีเรื่องค้างการพิจารณาที่เป็นร่างเสนอโดย ส.ส.และภาคประชาชน จำนวน 30 ฉบับ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณากฎหมายให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ถัดไป จะเป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระแรก ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ วันที่ 1 – 2 มิถุนายน โดยกำหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ 3 วัน ซึ่งถือว่าเหมาะสมแล้ว เพราะที่ผ่านมาการพิจารณางบประมาณจะใช้เวลา 3 วัน ดังนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงเห็นว่า เพื่อให้ ส.ส.มีเวลาศึกษาข้อมูลรายละเอียดของร่าง พ.ร.บ.งบฯ โดยให้ทางคณะรัฐมนตรี ส่งเอกสารร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ และให้ ส.ส.มารับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม ซึ่งจะมีเวลาเพียงพอในการศึกษา

โดยการประชุมร่วมกันรัฐสภา จะมีร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รวมถึงร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ ที่จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งสามารถพิจารณาร่วมกันไปได้ ส่วนจะเป็นวันใดนั้นจะต้องหารือผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Back to top button