กรมควบคุมโรค แจง “วัคซีนพาสปอร์ตดิจิทัล” ใช้ได้จริงเหมือนรูปเล่ม

กรมควบคุมโรค แนะคนไทยเดินทางออกนอกประเทศ สามารถขอรับวัคซีนพาสปอร์ตได้ผ่าน "หมอพร้อม" ในรูปแบบดิจิทัล ใช้ได้ไม่แตกต่างจากรูปเล่ม แถมสะดวกกว่า และไม่ต้องมารอคิวในการรับบริการขอรูปเล่ม


นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ชี้แจงถึงกรณีการขอวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อเดินทางต่างประเทศว่า หลักการยังเหมือนเดิม คือ อยู่ที่ข้อกำหนดของประเทศปลายทางว่ามีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งต้องดำเนินการตามที่ประเทศนั้นกำหนด ส่วนการขอเอกสารรับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดสขึ้นไป หรือ “วัคซีนพาสปอร์ต” มี 2 ช่องทาง คือ “หมอพร้อม” ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือ LINE OA หมอพร้อม กด International Certificate เลือกขอหนังสือรับรองข้อมูลวัคซีนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีรายละเอียดให้กรอกข้อมูล และจะส่งผ่านทางอีเมลที่แจ้งไว้ สามารถปรินท์ออกมาเป็นเอกสารยื่นได้เช่นกัน

แต่หากต้องการรูปเล่มสีเหลืองสามารถเดินทางมาขอได้ แต่ขณะนี้ไม่ได้เปิดให้มาขอทางกรมควบคุมโรค แต่เปลี่ยนสถานที่ให้บริการรับหนังสือรับรองวัคซีนที่อาคารบางรัก ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม. ซึ่งจะต้องนัดล่วงหน้า และชำระค่าบริการ โดยยื่นเรื่องได้ผ่านทาง “หมอพร้อม” จะมีให้เลือกสถานที่ในการรับหนังสือเล่มสีเหลือง ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 175 หน่วย อาทิ อาคารบางรัก สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง โดยผู้ขอสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนได้เช่นกัน

นพ.วิชาญ ยังย้ำว่า การขอหนังสือรับรองวัคซีนรูปแบบดิจิทัลจะสะดวกที่สุด เพราะจัดส่งทางอีเมลและปรินท์เป็นกระดาษออกมายื่นได้เช่นกัน เพียงแต่ที่ผ่านมาประชาชนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศอาจไม่มั่นใจว่า จะใช้ได้หรือไม่ จึงมาขอเป็นรูปเล่ม ซึ่งปัจจุบันที่อาคารบางรักมีผู้จองคิวมารอถึงวันละ 700 คน จึงอยากให้ประชาชนมั่นใจว่า หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้เช่นกัน เพราะประสานไปยังกระทรวงต่างประเทศแล้วว่า ใช้ได้ไม่แตกต่างจากรูปเล่ม

Back to top button