BBGI ไตรมาส 1 กวาดกำไร 130.33 ลบ. แจกปันผล 0.15 บ. XD 24 พ.ค.นี้

BBGI ไตรมาส 1/65 กวาดกำไร 130.33 ลบ. ลดลง 36% จากปีก่อนกำไร 202.59 ลบ. หลังค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ใจดีแจกปันผล 0.15 บ./หุ้น ขึ้น XD 24 พ.ค.65 กำหนดจ่าย 9 มิ.ย.65


บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

โดยบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารจำนวน 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบจากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบจากปีก่อน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 3,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 342 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบจากปีก่อน จากรายได้ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล จำนวน 987 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท หรือ 13% เมื่อเทียบจากปีก่อน และรายได้ฃธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล (B100) จำนวน 2,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230 ล้านบาท หรือ 9% เมื่อเทียบจากปีก่อน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ประกาศจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 0.15 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 พ.ค.2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 มิ.ย.2565

Back to top button