TTA รายได้ทะลัก หนุนกำไร Q1 โตกระฉูด 4 เท่าตัว

TTA โชว์กำไรไตรมาส 1/65 โตกระฉูด 4 เท่าตัว แตะ 979.84 ลบ. จากปีก่อนกำไร 189.12 ลบ. รับรายได้รวมทะลัก 75% หลังค่าระวางเรือพุ่งแรง


บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

TTA รายได้ทะลัก หนุนกำไร Q1 โตกระฉูด 4 เท่าตัว

โดยบริษัทฯ มีรายได้จำนวน 6,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจหลักโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ ซึ่งในไตรมาสนี้กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือมีอัตราค่าระวางเรอืเทียบเท่าเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ เติบโต 119% เมื่อเทียบจากปีก่อน จากค่าเฉลี่ย 11,392 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ในไตรมาสที่ 1/2564 เป็นค่าเฉลี่ย 24,987 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

 

Back to top button