TMI รายได้ขายไฟโตสนั่น! ดันกำไรไตรมาส 1 โต 5 เท่าตัว

TMI รายได้ขายไฟโตสนั่น-โคมไฟฆ่าเชื้อ UV-C ดันกำไรไตรมาส 1/65 โต 5 เท่าตัว แตะ 8.29 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อน 1.21 ลบ.


บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  หรือ TMI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8.29 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 585.50 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1.21 ล้านบาท สำหรับรายได้จากการขายรวม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 เท่ากับ 143.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.17 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเท่ากับ 109.44 ล้านบาท

โดยรายได้จากการขายรวมที่เพิ่มขึ้นมา จากรายได้จากการขายไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.28 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้เริ่มดำเนินการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ที่อำเภอบ้านแพร่ว จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง รายได้จากการขายและบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.71 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่ม รายการสินค้าใหม่ เช่น สินค้าประหยัดพลังงาน และโคมไฟฆ่าเชื้อ UV-C

Back to top button