สบส.จ่อทบทวนสิทธิ “UCEP Plus” รองรับโควิด เป็นโรคประจำถิ่น

สบส.เร่งหารือสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ 3 กองทุนประกันสุขภาพ ทบทวนสิทธิ UCEP Plus ดูแลป่วยโควิด19 กลุ่มสีเหลือง แดง เพื่อรองรับหลังโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น คาดได้ข้อสรุปใน 2 สัปดาห์


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการยูเซ็ป พลัส (UCEP Plus) กรณีโรคโควิด-19 หลังเป็นโรคประจำถิ่น ว่า จากการประชุมกรรมการสถานพยาบาลก็ได้หารือเรื่องการเตรียมการกรณียูเซ็ป พลัส เนื่องจากยูเซ็ป พลัส มาจากการขยายกรอบยูเซ็ปเดิม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้เป็นกรณีฉุกเฉินรักษาทุกที่ฟรีทุกสิทธิ ดังนั้น จะต้องหารือว่าจะขยายกรอบนี้ไปถึงเมื่อไร ซึ่งอยู่ระหว่างการพูดคุยกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน, 3 กองทุนสุขภาพ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. ทั้งนี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปใน 2 สัปดาห์นี้

ส่วนเงื่อนไขการขยายกรอบยูเซ็ป พลัส หลังจากโควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่นจะมีอะไรบ้าง นพ.ธเรศ ชี้แจงว่า ช่วงแรกที่ขยายกรอบยูเซ็ป พลัส ก็เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน กลุ่มสีเหลือง และสีแดง แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เช่น โรครุนแรงลดลง จำนวนติดเชื้อลดลง และจำนวนเตียงโดยรวมเพียงพอแล้ว ก็จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณว่า ยูเซ็ป พลัส จะคงสิทธิประโยชน์ถึงไหน แต่ต้องหารือกันหลายฝ่ายๆ ก่อน

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นกรณีที่ไม่มี ยูเซ็ป พลัส แล้ว แต่ประชาชนยังเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลได้หรือไม่ นั้น นพ.ธเรศ ระบุว่า ต้องเรียนว่าช่วงหลัง ประชาชนเข้าใจโรคดีขึ้น เข้าถึงการรักษาง่ายขึ้น สถานพยาบาลรองรับได้มากขึ้น เพราะมีระบบการรักษาที่บ้าน (HI) การรักษาแบบเจอแจกจบ (OPD) ซึ่งได้ผลมาก อย่างไรก็ตาม สิทธิการรักษาเหล่านี้จะอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนสุขภาพต่างๆ ที่หากเจ็บป่วยแล้วก็สามารถไปตามสิทธิได้

Back to top button