J ผนึก “Vasu” ตั้ง “J Vasu Pain Management” บริการกายภาพบำบัด

J ลงนาม MOU กับ “Vasu Pain Management ” จัดตั้ง “J Vasu Pain Management” สหคลินิกในการให้บริการด้านกระดูกและข้อ-กายภาพบำบัด


นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J ร่วมกับนายแพทย์ วสุ กาญจนหัตถกิจ ผู้บริหาร  Vasu Pain Management Center ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ Vasu Pain Management clinic กรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการจัดตั้ง J Vasu Pain Management สหคลินิกในการให้บริการด้านกระดูก และข้อ การกายภาพบำบัด การลดอาการปวด ให้บริการเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดยตั้งอยู่ภายในพื้นที่โครงการ SENERA SENIOR WELLNESS ถนนคู้บอน เพื่อตอบโจทย์การให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ในด้านการตรวจวินิจฉัย และการให้การรักษา

โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเรื้อรัง อาทิ อาการปวดศีรษะ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ โดย Vasu Pain Management Center เป็นสหคลินิกประเภทระงับปวด เน้นให้การรักษาทางการแพทย์เพื่อลดอาการปวดชนิดต่างๆ รวมการฟื้นฟูร่างกายด้วยทีมสหวิชาชีพ ด้วยการวินิจฉัยทางการแพทย์ และเครื่องมือวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ทำให้มีความแม่นยำในการประเมิน และวินิจฉัยคนไข้ ส่งผลให้การรักษามีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการผ่าตัด ซึ่งตอบโจทย์การดูแลด้านสุขภาพ สำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ

Back to top button