ยังไม่จบ! ลต. “พัทยา” ส่อยืด กกต.พบ “บัตรหาย-บัตรเขย่ง”

ผู้อำนวยการ กกต.เมืองพัทยา เผยยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา หลังมีปัญหาพบ 4 หน่วยเลือกตั้งเกิดปัญหา “บัตรหาย-บัตรเขย่ง” แถมหาต้นตอและที่มาไม่ได้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังมีการปิดหีบลงคะแนนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สม.) อย่างเป็นทางการในเวลา 17.00 น. วันที่ 22 พฤษภาคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 146 หน่วย จากทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ได้รวบรวมผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,018 คน มีการทยอยดำเนินการส่ง เพื่อรวบรวมอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีการจัดทำระบบ On Line

สำหรับผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการ ผลปรากฏว่า นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 1 กลุ่มเรารักพัทยา ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนสูงสุดตามความคาดหมายอยู่ที่ 14,349 คะแนน ขณะที่อันดับ 2 ได้แก่ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่มพัทยาร่วมใจ หมายเลข 4 ได้คะแนน 12,477 คะแนน  ส่วนอันดับ 3 ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฒชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา คณะก้าวหน้า หมายเลข 3 ได้คะแนน 8,759 คะแนน และอันดับ 4 ได้แก่ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ในนามอิสระ หมายเลข 2 ได้คะแนนเสียง 990 คะแนน คิดเป็น 98..63%

ขณะที่ผู้สมัครส่วนสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ปรากฏว่า ผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในนาม “กลุ่มเรารักพัทยา” ได้รับการเลือกตั้งแบบยกทีมในทุกเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 38,320 คน หรือคิดเป็น 49.96% บัตรดี 36,575 ใบ คิดเป็น 95.45% บัตรเสีย 1,001 คิดเป็น 2.61% บัตรไม่เลือกผู้สมัคร 744 ใบ คิดเป็น 1.94% อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถประกาศผลการนับคะแนนของนายกเมืองพัทยา และสมาชิกเมืองพัทยา เขต 2 กับ เขต 3 ได้

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเมืองพัทยา หรือ กกต.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ในเขตเลือกตั้งที่ 4 มีบัตรหายไป 2 ใบ ซึ่งยังไม่สามารถระบุสาเหตุ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาบัตรเลือกตั้งเขย่ง 2 ใบ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 29 เขตเลือกตั้งที่ 2 และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งขณะนี้ กกต.ยังไม่สามารถระบุสาเหตุและหาต้นตอได้ จึงทำได้เพียงประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการในส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 4

เรือตรีปราโมทย์ ยังระบุว่ากล่าวว่า ขณะที่ผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยายังคงไม่สามารถประกาศผลได้ ต้องรอการพิจารณาและสรุปผลอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

Back to top button