WPH ส่งซิก Q2 เด่น รับ “เปิดปท.-เรียนออนไซต์” หนุนผู้ใช้บริการพุ่ง ดันปีนี้รายได้โต 10%

WPH ส่งซิกไตรมาส 2 โดดเด่น รับเปิดประเทศ-เปิดโรงเรียน หนุนผู้ใช้บริการพุ่ง มั่นใจดันผลงานปีนี้โต 5-10% นิวไฮต่อเนื่อง


นายเชน เหล่าสุนทร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH เปิดเผยว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 2/2565 มีทิศทางที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นแต่ได้รับอานิสงส์จากนโยบายการเปิดประเทศและเปิดโรงเรียนตามปกติ ทำให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต่างชาติ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันจำนวนผู้ใช้บริการเด็กเพิ่มสูงกว่าปกติ เพราะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกปริมาณผู้ป่วยจึงเพิ่มขึ้น รวมถึงสถานการณ์ราคายาง และปาล์มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหันมาใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนอย่างคึกคัก

“ในไตรมาส 2/2565 ธุรกิจมีแนวโน้มดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนมากขึ้น ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ยังทำให้ยอดของจำนวนการตรวจ RT PCR เพิ่มสูงขึ้น ส่วนอาคาร Wellness ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรมีจำนวนผู้ใช้บริการมากกว่าที่ประเมินไว้อีกด้วย ดังนั้นทำให้มั่นใจว่าผลงานน่าจะมีการเติบโตที่ดีได้ต่อเนื่อง” นายเชน กล่าว 

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ตั้งเป้าหมายรวมจะเติบโตประมาณ 5 -10% จากฐานที่สูงของปี 2564 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,226 ล้านบาทและยังคงทำสถิตินิวไฮได้ต่อเนื่อง เนื่องจากคาดว่าสัดส่วนรายได้ของลูกค้าต่างชาติมีโอกาสเพิ่มขึ้นได้แตะระดับ 10%

รวมทั้งในปีนี้จะเน้นการเพิ่มบริการในส่วนของคลินิกโรคเฉพาะทาง รวมถึงการต่อยอดการรักษาโรคมะเร็ง และเพิ่มปริมาณเตียงรักษาในห้อง ICUมากขึ้น ขณะเดียวกันอาคาร Wellness ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพครบวงจรที่รองรับผู้ที่ไม่ได้ป่วยโดยเฉพาะ เช่นการทำฟัน การทำกายภาพ เสริมความงามและตรวจสุขภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ามารับบริการไม่ต้องมาปะปนกับผู้ป่วย ปัจจุบันมีผู้เข้ามาใช้บริการสูงกว่าที่บริษัทฯคาดการณ์ไว้ ดังนั้นทำให้มั่นใจว่าในปีนี้ผลงานน่าจะยังมีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

นอกจากนี้ความคืบหน้าในการสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงการก่อสร้าง และความคืบหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1/2566

Back to top button