PSL ควักเงิน 1.7 พันลบ. ซื้อเรือเพิ่ม 2 ลำ ดันกำลังบรรทุกรวม 1.65 พันเดทเวทตัน

PSL ควักเงิน 1.7 พันล้านบาท เข้าซื้อเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง 2 ลำ หนุนกองเรือของบริษัทแตะ 38 ลำ มีขนาดระวางบรรทุกรวม 1.65 พันเดทเวทตัน


บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSL เปิดเผยว่า บริษัทซื้อเรือมือสองจำนวน 2 ลำ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท พรีเชียส สโตนส์ชิปปิ้ง จำกัด สำหรับ M.V. NORDIC SEOUL และ บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จำกัด สำหรับ M.V. NORDIC BUSAN ทั้งสองลำเป็นเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง ขนาดลำละ 35,882 เดทเวทตันโดยประมาณ ปีที่สร้าง 2560 และ 2561 สร้างในประเทศจีน ติดธงไลบีเรีย กำหนดรับมอบเรือระหว่างวันที่ 7-30 มิ.ย.65 และ ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.-3 ส.ค.65 ตามลำดับ

สำหรับวัตถุประสงค์การซื้อเรือดังกล่าว เป็นการลงทุนตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการช่วงชิงโอกาสในช่วงสภาวะตลาดที่แข็งแกร่งในปัจจุบันและเพื่อให้มีกองเรือที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หลังจากการซื้อและรับมอบเรือจำนวน 2 ลำดังกล่าวกองเรือของบริษัทฯ จะมีเรือจำนวน 38 ลำ ซึ่งมีขนาดระวางบรรทุกรวม 1,657,569 เดทเวทตัน โดยประมาณ

ขณะที่ราคาซื้อเรือ M.V. NORDIC SEOUL เป็นเงิน 25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 852 ล้านบาท และราคาซื้อเรือ M.V. NORDIC BUSAN เป็นเงิน 26 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 886.08 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาตลาด ใช้แหล่งเงินทุนจากเงินสดที่มีอยู่และ/หรือ จากวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ มีอยู่ปัจจุบัน

Back to top button