ตลท. จับ LDC ติด “แคชบาลานซ์” คุมเข้ม BKD พ่วงวอแรนต์ ขึ้นระดับ 2 มีผล 6 มิ.ย.นี้!

ตลท. จับ LDC ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 คุมเข้ม BKD พ่วงวอแรนต์ ขึ้นระดับ 2 มีผล 6 มิ.ย. - 23 มิ.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน) หรือ LDC มีผล 6 มิ.ย. 2565 – 23 มิ.ย. 2565

นอกจากนี้ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ BKD-W2 มีผล 6 มิ.ย. 2565 – 23 มิ.ย. 2565

Back to top button