จับตา! “ชัชชาติ” พบ “บิ๊กป๊อก” ประชุมสภา กทม.หารือแก้ปม “สายสีเขียว”

กระทรวงมหาดไทย เรียกประชุมสภาสมาชิกกรุงเทพหานครนัดแรก หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ จะเข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือกับ พล.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในหลายประเด็น โดยเฉพาะการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า “สายสีเขียว” ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย 1394/2565 เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกวันนี้ (6 มิ.ย. 2565) โดยมีใจความว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขตเลือกตั้ง อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 บัดนี้ การเลือกตั้งดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นลงและได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 45 เขตเลือกตั้งแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาห้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เรียกประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกในวันนี้ (6 มิ.ย. 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

สำหรับระเบียบวาระการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ครั้งแรก มีวาระสำคัญ คือ การเลือกประธานสภากรุงเทพมหานคร การเลือกรองประธานสภาฯและกำหนดสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป ซึ่งการเปิดประชุมสภา กทม.ครั้งนี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร จะได้พบปะหารือกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการ โดยประเด็นที่น่าจับตามอง คือ การแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งก่อนหน้านี้ ทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ และนายชัชชาติ ต่างให้ข้อมูลตรงกันว่า จะต้องมีการพูดคุยกันระหว่าง กทม. และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอีกครั้ง

Back to top button