สัตหีบ เดินหน้า “แสมสาร Smart City” ทดลองวิ่งรถบัสไฟฟ้า 100% เชื่อม EEC

สัตหีบ เตรียมผลักดันแสมสารเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ด้วยรถไฟฟ้าไร้มลพิษ รองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เตรียมนำคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยงานกองทัพเรือ ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกันระดมความคิดเพื่อวางแผนการพัฒนาตำบลแสมสาร เป็นตำบลอัจฉริยะด้านการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า

โดยจะนำคณะนั่งรถไฟฟ้า 24 ที่นั่ง ในโครงการ แสมสาร Smart City เชื่อมโยงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้ารับฟังการบรรยายสรุป เมืองการบินท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบ-เรือเฟอร์รี่ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการทดลองเส้นทางเดินรถบัสไฟฟ้าแบบ 100% เพื่อให้ตำบลแสมสารเป็นตำบลอัจฉริยะพลิกโฉมด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม ในวิถีชุมชน ตำบลแสมสาร เป็นตำบลน่าอยู่อาศัย พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ล้ำค่า มีความสุข มั่นคงทางพลังงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับตำบลแสมสาร มีขนาดพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ประชาชนประกอบอาชีพประมงและการท่องเที่ยวเป็นหลัก อยู่ในเขตพื้นที่ EEC ใกล้กับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา สถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือเฟอรี่ ฐานทัพเรือสัตหีบ และเมืองพัทยา

Back to top button