สนค.คาด 1-2 เดือนวิกฤตราคา “น้ำมันปาล์ม” คลี่คลาย หลังอินโดนีเซียกลับมาส่งออก

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า คาดการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศจะเริ่มคลี่คลายในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าหลังอินโดนีเซียกลับมาส่งออกน้ำมันปาล์มอีกครั้ง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนผลผลิตจะกลับเข้าสู้ตลาดเต็มที่


นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. เปิดเผยว่า สนค.ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์หลังอินโดนีเซียยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อปัญหาราคาสินค้า และความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ จากสถิติราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดปี 2564 พบว่าราคาอยู่ที่ขวดละ 54-55 บาท และเดือนพฤษภาคม 2565 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ขวดละ 68 บาท เพราะราคาเฉลี่ยผลปาล์มดิบเพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ย 6.5 บาทต่อกิโลกรัมปี 2564 เป็น 9.6 บาทต่อกิโลกรัมช่วง 4 เดือนแรกของปี 2565

ขณะที่การขยับขึ้นของราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลก เกิดจาก 4 สาเหตุ คือ 1.การฟื้นตัวของความต้องการน้ำมันปาล์มในตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดอินเดีย 2.มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซีย เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนในประเทศ โดยปี 2565 ได้ออกมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มแล้ว 2 ครั้ง คือ มกราคม – มีนาคม และพฤษภาคม 3.ผลกระทบด้านพลังงานที่เกิดจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้การใช้น้ำมันปาล์มผสมเป็นไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น และ 4.ผลกระทบจากภัยแล้งในแอฟริกาใต้ ทำให้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองลดลง ภาคการผลิตอาหารส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องหันมาใช้น้ำมันปาล์ม เป็นทางเลือกมากขึ้น

สำหรับประเด็นที่อินโดนีเซียประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันปาล์ม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา สนค.ประเมินว่า แม้ว่าอินโดนีเซียจะเริ่มส่งออกน้ำมันปาล์มได้อีกครั้ง แต่คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกคงทรงตัวระดับสูงอีกในระยะสั้น โดยวิกฤตด้านราคาน่าจะคลี่คลายลงในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า หลังน้ำมันปาล์มจากอินโดนีเซียเข้าสู่ตลาดเต็มที่ โดยปัจจุบันอินโดนีเซียเก็บสต็อกน้ำมันปาล์ม 5 ล้านตัน ซึ่งจะเต็มความจุ 6-7 ล้านตันภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

นายรณรงค์ ยังระบุว่า สาเหตุที่ทำให้อินโดนีเซีย ต้องหันกลับมาส่งออกน้ำมันปาล์มอีกครั้ง เพราะหากยังไม่มีการส่งออก จะไม่มีการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในช่วงถัดไป เมื่อผลผลิตล้นตลาดและไม่มีสถานที่เก็บสต็อกจะเกิดการเน่าเสีย นอกจากเหตุผลด้านปริมาณส่วนเกินในตลาดอินโดนีเซียแล้ว การเก็บสต็อกน้ำมันปาล์มเป็นเวลานาน ยังส่งผลให้น้ำมันปาล์มเสื่อมคุณภาพรวดเร็ว

ทั้งนี้จากสถิติ อินโดนีเซียมีความสามารถผลิต 4 ล้านตันต่อเดือน ใช้บริโภคในประเทศเพียง 1.5 ล้านตันต่อเดือน ส่วนที่เหลือส่งออก 2.5 ล้านตันต่อเดือน ส่วนไทยมีสต็อกของน้ำมันปาล์มต่อเดือนระดับ 190,000-200,000 ตัน โดยตลาดส่งออกหลัก คือ อินเดีย เป็นสัดส่วน 74.7% ของการส่งออกน้ำมันปาล์มทั้งหมดของไทยในไตรมาสแรก2565 ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทย อยู่ที่ 54-55 บาทต่อลิตร ซึ่งใกล้เคียงมาเลเซียอยู่ที่ 55-56 บาทต่อลิตร

Back to top button