BCP ย้ำ “ค่ากลั่น” อิงกลไกตลาดโลก ปักธงบ.ร่วมทุน ปล่อยสินเชื่อปีนี้ 1 หมื่นล.

BCP ย้ำ “ค่าการกลั่นน้ำมัน” ขึ้นลงอิงกลไกตลาดโลก –จับมือ “ออมสิน” และ “ทิพยกรุ๊ป” ตั้งบ.ร่วมทุนวางเป้าปล่อยสินเชื่อปีนี้ 1 หมื่นลบ.


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ผ่านรายการ “ข่าวหุ้น” ออกอากาศทางช่อง MCOT HD30 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

มุมมองของบางจาก ต่อการเข้าแทรกแซงค่าการกลั่นของกระทรวงพลังงาน

ก่อนอื่นต้องรอดูทิศทางของมาตรการจากกระทรวงพลังงานก่อน บางจากในฐานะผู้ประกอบการพร้อมดูแลประชาชนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างแน่นอน เพราะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดต้องเป็นผู้บริโภค ซึ่งมาตรการที่ออกมาจะต้องออกมาเพื่อควบคุมทั้ง Demand และ Supply ให้มีความเหมาะสม ซึ่งถ้ามองดูกับประเทศอื่นๆ ต่างก็มีมาตรการที่สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้กระบวนการราคาน้ำมันประเทศไทยเป็นกระบวนการตลาดเสรี ผันแปรตามกลไกตลาดโลก ที่พ่วงกับ Demand และ Supply ซึ่งสถานการณ์น้ำมันตอนนี้ได้รับปัจจัยลบหลายด้าน อาทิ สถานการณ์ในยุโรปที่มีสงครามของรัสเซีย-ยูเครน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานในยูเครนหรือจะเป็น Supply ที่อยู่ในรัสเซีย ซึ่งส่งผลต่อความต้องการน้ำมันสำเร็จรูป รวมทั้งการควบคุมการส่งออกของประเทศจีน

สำหรับประเทศจีนนั้น ปริมาณน้ำมันมีมากกว่าความต้องการ เพราะก่อนหน้านี้มีการส่งออกแต่ปัจจุบันยังส่งออกไม่ได้ จึงเดินมาตรการสำรองน้ำมัน ซึ่งเมื่อปริมาณของน้ำมันอยู่ในจุดที่สอดคล้องกับความต้องการเมื่อไหร่ ก็จะมีการเสนอราคาที่เหมาะสมออกมา

นอกจากนี้ค่าการกลั่นก็ไม่ได้สะท้อนกำไรที่แท้จริงของโรงกลั่น เนื่องจากยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคาและภาษี เป็นต้น เมื่อนำค่าการกลั่นมาหักลบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงกำไร ขาดทุน จากการบริหารความเสี่ยงด้านราคา และสต๊อกน้ำมัน จึงจะสะท้อนกำไรสุทธิที่โรงกลั่นน้ำมันได้รับจริง

ทั้งนี้บางจาก ยังมีธุรกิจอื่นนอกจากโรงกลั่นหรือปั๊มน้ำมัน อาทิ ธุรกิจการตลาด, ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว, ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ หรือ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการลงทุนในการขุดเจาะน้ำมันที่นอร์เวย์ นอกจากนี้ยังมีบริษัทบางจาก เกียร์อุตสาหกรรม โอจีแอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่กวาดกำไรสูงถึง 46% – 47% ซึ่งบริษัทย่อยเหล่านี้ล้วนเป็นธุรกิจสำคัญที่ผลักดันให้ผลประกอบการของ บางจาก มีภาพรวมของผลประกอบการออกมาในทิศทางที่ดี

ปริมาณการกลั่นดีเซลของบางจาก

ปัจจุบันนี้ บางจาก สามารถกลั่นได้ทั้งประเทศรวมกัน 1.1-1.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งในส่วนของเนื้อน้ำมันเบนซินนั้น ทางบางจากไม่เคยกลั่นมาเพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ ในขณะที่ส่วนของดีเซล บางจาก มีการกลั่นได้ปริมาณมากกว่าความต้องการภายในประเทศพอสมควร ซึ่งในอดีตก็มีการส่งออกบ้างหรือเอาไปขับเคลื่อนอื่นๆ

การร่วมทุนกับ ธนาคารออมสิน และ ทิพย กรุ๊ป

กลุ่มบางจากให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม เพื่อสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการดูแลและมอบช่วยเหลือในช่วงฟื้นฟูจากผลกระทบของโควิด-19 แก่ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจในทุกภาคส่วน รวมถึงภาคการเกษตร ที่บางจากได้ร่วมทำธุรกิจผ่านโครงการต่างๆ อาทิ เครือข่ายปั๊มชุมชน และโครงการด้านพลังงานสะอาด เป็นต้น

โดยมองว่าการร่วมทุนในนวัตกรรมทางการเงินอย่างธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝาก ผ่านบริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด ในครั้งนี้จะมอบโอกาสใหม่ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรและลูกค้าบางจากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและต้นทุนสินเชื่อที่เป็นธรรม สำหรับเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินที่จำเป็นต่อการบริโภคหรือการดำเนินธุรกิจ บรรเทาปัญหาภาระหนี้สินและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนรายย่อย

โดยสรุปก็คือการร่วมทุนครั้งนี้ของบางจาก จะเป็นการร่วมทุนเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับสมาชิกสหกรณ์และสาขาปั๊มน้ำมัน ที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนตุลาคม และตั้งเป้าปล่อยกู้ในปี 2565 ที่จำนวน 1 หมื่นล้านบาท

Back to top button