ETE คว้างาน “กฟภ.” 3 โครงการ มูลค่า 1.04 พันลบ.

ETE ได้รับงาน “กฟภ.” จำนวน 3 โครงการ มูลค่า 1.04 พันลบ. ได้แก่ โครงการจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า จำนวน 2 โครงการ และโครงการจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดินจำนวน 1 โครงการ ระยะเวลา 300 วัน ลงนามวันที่ 6 มิ.ย.65


บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE เปิดเผยว่า บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทได้รับงานโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการประมาณ 1,046.50 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้แก่ โครงการจ้างบริการด้านระบบไฟฟ้า แบบราคาคงที่ไม่จำกัดจำนวนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 837.90 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566)

นอกจากนี้ยังมีโครงการจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน.2  (จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่า 208.60 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 300 วัน โดยลงนามสัญญาในวันที่ 6 มิถุนายน 2565

Back to top button