SC กางแผนปี 65 เปิด 27 โครงการ หวังดันรายได้ทะลุ 2 หมื่นลบ.

SC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ กางแผนปี 65 เปิด 27 โครงการใหม่ แบ่งเป็นแนวราบ 25 โครงการ และคอนโด 2 โครงการ หวังดันรายได้ทะลุ 2 หมื่นลบ.


นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือที่เรียกว่า PP-II&HNW อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายในเดือนมิ.ย. 2565 โดยในครั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการประกอบธุรกิจและขยายกิจการของบริษัทต่อไป

สำหรับการออกหุ้นกู้ของ SC ครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเป็นหลัก เนื่องจากการออกหุ้นกู้หลายครั้งที่ผ่านมาบริษัทออกหุ้นกู้จำหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหลายรายพลาดโอกาสในการลงทุนไป ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเติบโตของบริษัท ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าหุ้นกู้ของ SC ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี

โดยในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจของ SC มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยในปี 2564 บริษัทสามารถทำสถิติสูงสุดทั้งในส่วนของรายได้ ยอดขาย และกำไรสุทธิ โดยมีรายได้กว่า 1.95 หมื่นล้านบาท มียอดขายกว่า 2.18 หมื่นล้านบาท และมีกำไรสุทธิกว่า 2.06 พันล้านบาท

นอกจากนี้ความแข็งแกร่งของบริษัทยังสะท้อนผ่านอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” จาก ทริสเรทติ้ง แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงระดับบน ที่มีระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนของแผนธุรกิจในปี 2565 บริษัทตั้งเป้ายอดขาย และเป้ารายได้ที่ 2.2 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่จำนวนสูงเป็นสถิติใหม่ถึง 27 โครงการ มูลค่า 4.12 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 25 โครงการ มูลค่า 3.47 หมื่นล้านบาท ซึ่งมากกว่า 70% เป็นบ้านเดี่ยวราคาสูงกว่า 10 ล้านบาท โดย SC เป็นผู้นำในตลาดนี้อยู่แล้ว และโครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ มูลค่า 6.5 พันล้านบาท บนทำเลรถไฟฟ้า BTS 2 สถานี คือ วงเวียนใหญ่ และทองหล่อ ซึ่งทั้งหมดมีที่ดินรองรับหมดแล้ว โดยบริษัทตั้งเป้าเป็น “บ้านเดี่ยวอันดับ 1 ในใจของทุกคน”

สำหรับแผนงานในไตรมาส 2/2565 บริษัทมีแผนเปิดโครงการทั้งหมด 10 โครงการ มูลค่า 1.72 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ 9 โครงการและคอนโด 1 โครงการ ณ 31 พ.ค. 2565 เปิดขายตามแผนแล้ว 5 โครงการ สร้างยอดขายรวมกว่า 1.2 พันล้านบาท และจะเปิดขายในเดือนมิ.ย. 2565 อีก 5 โครงการ โดยที่บริษัทมียอดขายสะสม 5 เดือนรวมกว่า 9.3 พันล้านบาท

Back to top button