“สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” เก็บหุ้น PLUS เพิ่ม หนุนถือทะลุ 5%

PLUS เผย “สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” เก็บหุ้นเพิ่มอีก 0.2186% หนุนถือเพิ่มเป็น 5.1806% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับแบบรายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS โดย นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.2186% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1806% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

Back to top button