PTT ตรึง NGV ต่ออีก 3 เดือน บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

PTT ขยายเวลาตรึง NGV ต่ออีก 3 เดือน สิ้นสุด 15 ก.ย.65 หวังบรรเทาค่าครองชีพประชาชน


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีก NGV สำหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาท/กิโลกรัม ในโครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ออกไปอีก 3 เดือน จนถึงวันที่ 15 ก.ย.65 รวมเป็นเงินอีกกว่า 2,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ปตท. ได้ช่วยเหลือค่าพลังงานแก่ประชาชน ขานรับนโยบายภาครัฐ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกภาคส่วน รวมงบประมาณที่ได้ช่วยเหลือไปแล้วกว่า 5,200 ล้านบาท อาทิ การจัดหาน้ำมันดิบสำรองเพิ่มเติมเป็นเงินกว่า 550 ล้านบาท การตรึงราคาขายปลีกช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้รถ NGV ส่วนบุคคลใช้งบกว่า 3,900 ล้านบาท ตรึงราคาขายปลีก NGV สำหรับแท็กซี่ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นเงินกว่า 400 ล้านบาท การให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ LPG ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินกว่า 18 ล้านบาท การบรรเทาภาระต้นทุนในภาคการผลิตไฟฟ้ากว่า 340 ล้านบาท ฯลฯ

นอกจากนี้ ปตท. อยู่ระหว่างพิจารณาขยายระยะเวลาการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่  แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเงิน 100 บาท/คน/เดือน ที่จะหมดอายุในเดือน มิ.ย.65 ออกไปอีก 3 เดือน จนถึง 30 ก.ย.65

ทั้งนี้ ปตท. ได้มีการให้ความช่วยเหลือค่าซื้อก๊าซ LPG โครงการบรรเทาผลกระทบจากการจากการลอยตัวราคา LPGมาตั้งแต่ต.ค.62

“ปตท. พร้อมร่วมรับภาระกับประชาชนทุกภาคส่วน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดมา โดยเฉพาะการแบ่งเบาและฝ่าวิกฤตโควิด รวมถึง กลุ่ม ปตท. นำเงินส่งรัฐเพื่อพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องรวม 96,031 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 64 ถึงปัจจุบัน ไตรมาสแรกปี 65 เพื่อให้คนไทยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้โดยเร็ว” นายอรรถพล กล่าว

Back to top button