SUPER ควัก 625 ลบ. ซื้อหุ้น APCS ขึ้นแท่นถือ 14% หวังต่อยอดโรงไฟฟ้า-รับงานประมูล

บอร์ด SUPER ไฟเขียว ควัก 625 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น APCS สัดส่วน 13.67% หวังต่อยอดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพลังงานทางเลือกและเดินหน้ารับงานประมูลไทยและต่างประเทศ เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจได้มากขึ้น


นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSUPER  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  มีอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น APCS ในสัดส่วน 13% ของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS โดยมีมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 625.26 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากที่เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสร็จสิ้น SUPER จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ APCS

“สาเหตุที่ SUPER เข้าซื้อหุ้น APCS ในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโต อีกทั้งยังเป็นการ Synergy ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพลังงานทางเลือก (EPC) ทั้งลม แดด และขยะ ซึ่ง APCS มีความเชี่ยวชาญในงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า  ขณะเดียวกันสอดคล้องกับแผน SUPER ที่อยู่ระหว่างการขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศ และประเทศเวียดนาม” นายจอมทรัพย์กล่าว

นอกจากนี้ ยังเป็นการรองรับแผนการเข้าประมูลงาน ของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP ในปี 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) มีแผนจะรับซื้อไฟจากพลังงานทดแทนในปี 2565-2567 เพิ่มอีกรวมปริมาณรับซื้อกว่า 1,800 เมกะวัตต์ ในปี 2565 จะมีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ 6,000  เมกะวัตต์ รวมถึงในประเทศเวียดนามที่จะเปิดประมูลกว่า 10,000 เมกะวัตต์

ขณะที่ นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการ APCS กล่าวว่า  การที่ SUPER ที่เข้ามาถือหุ้นในครั้งนี้ มองว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจได้มากขึ้น สนับสนุนการขยายตลาด การรับงานโดยเฉพาะธุรกิจที่ปรึกษาและก่อสร้างด้านพลังงานทางเลือก (EPC) ซึ่งจะเป็นรายได้หลักสนับสนุนการเติบโตในปี 2565

Back to top button