กิจการร่วมค้า NWR-TWS คว้างาน 3.1 พันล้าน ก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพดิน AOT

กิจการร่วมค้า NWR-TWS เซ็นสัญญากับ “ท่าอากาศยานไทย” โครงการก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพดิน บริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ มูลค่าโครงการ 3.08 พันล้านบาท


บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR ระบุว่า เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 กิจการร่วมค้า เอ็นที ซึ่งประกอบไปด้วย NWR และ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด (TWS) ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT

โดยเป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพดิน บริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศสุวรรณภูมิ มูลค่าโครงการ 3.08 พันล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยสัดส่วนของ NWR ที่ 51% จำนวน 1.57 พันล้านบาท และสัดส่วนของ TWS ที่ 49% คิดเป็นมูลค่า 1.51 พันล้านบาท

Back to top button