สปสช.ยกเลิก Home Isolation ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ หลังปรับ “โควิด” พ้นการระบาดใหญ่

สปสช.ยกเลิก Home Isolation ดีเดย์ 1 ก.ค.นี้ พร้อมชงยกเลิกแจก ATK ที่ร้านยา ส่วนประกันสังคมยังขยายให้บริการ Home Isolation ต่อไปก่อน ย้ำสามารถใช้บริการในสถานพยาบาลใกล้บ้านตามสิทธิเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แจ้งว่าจะให้บริการระบบรักษาที่บ้าน (HI) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และจะใช้ระบบเจอแจกจบ หรือ OPSI แทน

ส่วนประกันสังคมเท่าที่ทราบจะมีการขยายให้บริการ HI ออกไปอีก โดยจะมีการปรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพราะผลของการศึกษาทดลองพบว่า BA.4 BA.5 เชื้อไปที่เซลล์ปอดมากขึ้น แต่ข้อมูลในโลกจริงยังไม่มีระบุถึงความรุนแรงที่มากขึ้น

ขณะเดียวกันบอร์ด สปสช.เตรียมพิจารณายกเลิกแจกชุดตรวจ ATK ในร้านขายยา เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค การตรวจ ATK จะทำต่อเมื่อมีอาการป่วยเท่านั้น ไม่ต้องมีการตรวจบ่อยครั้งเหมือนในอดีต โดยจะประชุมในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้  ทั้งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับของกระทรวงสาธษรณสุข ซึ่งผู้ติดเชื้อที่อาการไม่ได้มากจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เตรียมปรับระบบรักษาเป็นแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. อธิบายว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขไทยจะพ้นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ระบบการรักษาพยาบาลของประชาชนจะกลับสู่ภาวะปกติ การป่วยโควิด ต่อไปก็จะเหมือนกับการเจ็บป่วยแบบไข้หวัดธรรมดา เมื่อมีการเจ็บป่วยก็ให้รักษาพยาบาลตามสิทธิรักษาเดิมที่มีอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นการไปใช้บริการในสถานพยาบาลใกล้บ้าน หากแพทย์พิจารณาแล้วจำเป็นต้องมีการส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นก็จะใช้ระบบประเมินแล้วส่งต่อของโรงพยาบาล

แต่เมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิดเริ่มดีขึ้น ก็ต้องมีการปรับระบบเข้าสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะโรคไม่ได้รุนแรงเหมือนเดิมอีกต่อไป  ทั้งนี้สำหรับค่ารักษาพยาบาลโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2563 ถึงปัจจุบันใช้งบประมาณมากกว่า 150,000 ล้านบาท

Back to top button