PR9 เปิด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” บริการฉีดครบวงจร ทุกโรคติดต่อ

PR9 เปิด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง” บริการฉีดวัคซีนครบวงจร เพื่อเตรียมตัวด้านสุขภาพให้พร้อมอย่างครอบคลุม


นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมเปิด “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า” มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ด้วยบริการวัคซีนที่ครบวงจร เพื่อการเตรียมตัวด้านสุขภาพให้พร้อมอย่างครอบคลุม

โดยมี นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ , รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ,พญ.จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และ พญ.ฉัฐฐิมา เสาวภาคย์ ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมด้วย ณ ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button