2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ APCS ขายบิ๊กล็อต 600 ลบ. ดึง SUPER ถือ 14%

“อภิชาติ การุณกรสกุล-ชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ” ผู้ถือหุ้นใหญ่ APCS ขายบิ๊กล็อตรวม 90.22 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 6.65 บ. มูลค่ารวม 600 ลบ. ดึง SUPER เข้าถือสัดส่วน 13.67% ขึ้นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ยันไม่กระทบนโยบายการดำเนินธุรกิจ


บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS ระบุว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ผ่านระบบ Big Lot Board จำนวน 90,225,632 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาเฉลี่ย 6.65 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 600 ล้านบาท

โดยรายการดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งนายอภิชาติ การุณกรสกุล และนายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ ได้ขายหุ้นของบริษัทฯ ให้กับบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัน (มหาชน) หรือ SUPER โดยภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวจะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ทั้งนี้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นข้างต้นไม่มีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมบริษัทฯ นโยบายการดำเนินธุรกิจและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร นอกจากนี้การปรับโครงสร้างหุ้นดังกล่าวไม่เข้าข่ายทำให้ SUPER มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยก่อนหน้านี้นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUPER เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565  มีอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น APCS ในสัดส่วน 13% ของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS โดยมีมูลค่าทั้งหมดไม่เกิน 625.26 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากที่เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเสร็จสิ้น SUPER จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ APCS

“สาเหตุที่ SUPER เข้าซื้อหุ้น APCS ในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโต อีกทั้งยังเป็นการ Synergy ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพลังงานทางเลือก (EPC) ทั้งลม แดด และขยะ ซึ่ง APCS มีความเชี่ยวชาญในงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และการบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า  ขณะเดียวกันสอดคล้องกับแผน SUPER ที่อยู่ระหว่างการขยายการลงทุนด้านพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศ และประเทศเวียดนาม” นายจอมทรัพย์กล่าว

นอกจากนี้ ยังเป็นการรองรับแผนการเข้าประมูลงาน ของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP ในปี 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) มีแผนจะรับซื้อไฟจากพลังงานทดแทนในปี 2565-2567 เพิ่มอีกรวมปริมาณรับซื้อกว่า 1,800 เมกะวัตต์ ในปี 2565 จะมีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ 6,000  เมกะวัตต์ รวมถึงในประเทศเวียดนามที่จะเปิดประมูลกว่า 10,000 เมกะวัตต์

Back to top button