PCC คว้างานติดตั้ง WRL “กฟภ.” มูลค่ากว่า 124 ลบ.

PCC คว้างานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ MARS Master (WRL) ของ “กฟภ.” จำนวน 142 แห่ง มูลค่า 124.16 ลบ.


นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA และนายภาสกร นราบริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามสายธุรกิจ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC ร่วมลงนามในสัญญางานจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ MARS Master (WRL) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 142 แห่ง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) มูลค่าสัญญา 124,160,660 บาท ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

Back to top button