“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 1,795 คน เสียชีวิต 23 ราย

"โควิด" วันนี้ พบป่วยใหม่ 1,795 ราย เสียชีวิต 23 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 9,260 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (15 ก.ค. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,795 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,795 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,331,541 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,920 ราย หายป่วยสะสม 2,331,481 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,043 ราย เสียชีวิต 23 ราย เสียชีวิตสะสม 9,260 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 789 ราย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "กรมประซาสัมพั้นธ์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 15 กรกฎาคม 2565 หายป่วยวันนี้ +1,920 หายป่วยสะสม ตั้งแต่ มกราคม 2565 2,331,481 จำนวนผู้ป้วยรักษาตัวในโรงพยาบาล รายใหม่วันนี้ (ByRT-PCR& ATK) +1,795 ผู้ป่วยในประเทศ ผู้ป่วยจากต่างประเทศ +1,795 ป่วยสะสม ตั้งแต่ มกราคม 2565 2,331,541 กำลังรักษา 24,043 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 789 สรุปสถานการณ์ สุนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เสียชีวิตเพิ่ม 23 เสียชีวิตสะสม แต่1มกราคม2565 9,260 สายด่วน1111 EOCกระทรวงสาธารณสุข"

Back to top button