ยอดป่วย “โควิด” วันนี้ 2,125 คน เสียชีวิต 18 ราย

ยอดป่วย "โควิด" วันนี้ 2,125 ราย เสียชีวิต 18 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 9,333 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (19 ก.ค. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,125 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,125 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,339,533 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,501 ราย หายป่วยสะสม 2,341,102 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,341 ราย เสียชีวิต 18 ราย เสียชีวิตสะสม 9,333 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 803 ราย

Back to top button