PCC คว้างาน “ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า” กฟผ. มูลค่า 1.53 พันลบ.

PCC เซ็นรับงาน โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างของ กฟผ. เพื่อเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้า มูลค่า 1.53 พันลบ.


นายกิตติ เพ็ซรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเสริมความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้างานจัดหาและจ้างก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 kV ทุ่งสง – สงขลา 3 (จากกิโลเมตรที่ 105 ถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา 3) ระยะทางประมาณ 106 กิโลเมตร และจัดหาและจ้างก่อสร้างตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 kV หาดใหญ่ 2 – คลองแงะ ลงที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงสงขลา 3 ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร มูลค่าสัญญา 1,533.46 ล้านบาท

โดยลงนามร่วมกับกิจการค้าร่วม บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด กับ KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD. และ บริษัท ทีเซค (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายภาสกร นราบริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามสายธุรกิจ บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PCC และตัวแทนจากกิจการร่วมค้าร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมพิธี ณ ห้อง Press Conference ชั้น 3 อาคารอาคาร EGAT Headquarter (อาคาร ท.103)

Back to top button