ฉลุย!“ไว้วางใจ”11 รมต. – ตามคาดเสียงรัฐมนตรี ปชป.น้อยสุดจากปมภายในพรรค

เป็นไปตามคาด ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไว้วางใจ 11 รัฐมนตรี ด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คะแนนเสียงน้อยสุดจากปัญหาการทำหน้าที่รัฐมนตรี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 จำนวน 11 คน วันนี้ ( 23  ก.ค. 65) โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม โดยตามมาตรา 151 รัฐมนตรีต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา หรือจำนวน 239 คน โดยที่อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 รายบุคคล มีดังนี้

ผลคะแนนการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2565 รายบุคคล มีดังนี้  

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

 • ไว้วางใจ           256          เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ        206          เสียง
 • งดออกเสียง          9          เสียง
 • ไม่ลงคะแนน         0           เสียง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์

 • ไว้วางใจ            241         เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ         207         เสียง
 • งดออกเสียง         23          เสียง
 • ไม่ลงคะแนน          0          เสียง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข

 • ไว้วางใจ             264         เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ          205         เสียง
 • งดออกเสียง            3          เสียง
 • ไม่ลงคะแนน           0          เสียง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 • ไว้วางใจ              268         เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ           193         เสียง
 • งดออกเสียง            11         เสียง
 • ไม่ลงคะแนน            0          เสียง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย

 • ไว้วางใจ              245         เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ           212         เสียง
 • งดออกเสียง           13          เสียง
 • ไม่ลงคะแนน            0          เสียง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

 • ไว้วางใจ               262         เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ           205         เสียง
 • งดออกเสียง             5          เสียง
 • ไม่ลงคะแนน            0          เสียง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • ไว้วางใจ               249         เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ            205         เสียง
 • งดออกเสียง             18         เสียง
 • ไม่ลงคะแนน             0          เสียง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • ไว้วางใจ                244         เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ            209         เสียง
 • งดออกเสียง            17          เสียง
 • ไม่ลงคะแนน            0           เสียง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง

 • ไว้วางใจ              249         เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ          204          เสียง
 • งดออกเสียง           18          เสียง
 • ไม่ลงคะแนน           0           เสียง

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย

 • ไว้วางใจ               246         เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ            206         เสียง
 • งดออกเสียง            20          เสียง
 • ไม่ลงคะแนน            0           เสียง

นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รมว.แรงงาน

 • ไว้วางใจ               243         เสียง
 • ไม่ไว้วางใจ           208         เสียง
 • งดออกเสียง           20          เสียง
 • ไม่ลงคะแนน           0           เสียง

สรุปได้ว่าที่ประชุมสภาฯ ยังไว้วางใจให้รัฐมนตรีทั้ง 11 คน ทำหน้าที่ต่อไป โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า พล.อ.ประวิตร มีคะแนนไว้วางใจจาก ส.ส.ในสภาฯมากที่สุด ตามมาด้วย นายอนุทิน ที่มีคะแนนเป็นอันดับสองตามที่หลายฝ่ายคาเการณ์เอาไว้

ขณะที่รัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ พบว่ามีคะแนนน้อยที่สุด โดยเฉพาะนายจุรินทร์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งสะท้อนปัญหาภายในพรรคได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่แกนนำพรรคต่างยอมรับว่า คุมเสียง ส.ส.ภายในพรรคยาก เนื่องจาก ส.ส.หลายคนไม่พอใจการบริหารของนายจุรินทร์ รวมถึง ส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นที่มองว่านายจุรินทร์ ยังตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน โยเฉพาะปมการทุจริตถุงมือยาง

Back to top button