“ตลท.” รับหลักทรัพย์ DR “CN01- CNTECH01” เริ่มซื้อขายพรุ่งนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ DR CN01 และ CNTECH01 เน้นลงทุนหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 26 ก.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ DR “CN01” ที่อ้างอิงกองทุน ChinaAMC CSI 300 ETF ที่ลงทุนในหุ้น A-share ขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นจีน และ DR “CNTECH01” ที่อ้างอิงกองทุน ChinaAMC Hang Seng TECH ETF ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นฮ่องกง ออกโดย บล. บัวหลวง พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 ก.ค.65

โดย DR “CN01” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกองทุน ChinaAMC CSI 300 ETF ที่ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ขนาดใหญ่ 300 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น โดยเน้นลงทุนกระจายในหลายอุตสาหกรรมที่เติบโตไปกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีนโดยรวม

ส่วน DR “CNTECH01” มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นกองทุน ChinaAMC Hang Seng TECH ETF ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกของจีนและฮ่องกงกว่า 30 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดย DR “CN01” และ “CNTECH01” ได้เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 18-19 ก.ค. 65 และจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 26 ก.ค.65

ทั้งนี้ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt: DR) เป็นทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนไทยสามารถกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้โดยสะดวกผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย DR ได้ต่อเนื่องตลอดวันไม่มีหยุดพักกลางวันด้วยเงินบาท ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ และมีค่าธรรมเนียมเท่ากับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Back to top button