“ตลท.” จับแม่-ลูก PROEN ติด Cash Balance เริ่มพรุ่งนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จับ PROEN-PROEN-W1 เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance มีผลตั้งแต่ 3-23 ส.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ PROEN-W1 มีผลตั้งแต่วันที่ 3-23 ส.ค.2565

Back to top button