“โควิด” วันนี้ ป่วยเพิ่ม 2,432 คน เสียชีวิต 32 ราย

"โควิด" วันนี้ ป่วยเพิ่ม 2,432 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,431 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย เสียชีวิต 32 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (3 ส.ค. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,432 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,431 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,373,124 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,472 ราย หายป่วยสะสม 2,374,662 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,940 ราย เสียชีวิต 32 ราย เสียชีวิตสะสม 9,765 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 917 ราย

Back to top button