ตลท. จับ PLUS ติด “แคชบาลานซ์” เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. จับ PLUS เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance เริ่ม 4 – 24 ส.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ประกาศหลักทรัพย์ฯ ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ได้แก่ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.65 จนถึง 24 ส.ค.65

Back to top button