TH ควัก 5 ลบ. ซื้อ “สื่อออนไลน์มิติหุ้น” 51% เจาะกลุ่มนักลงทุนจีน

TH ส่งบริษัทย่อย “ตงฮั้ว มีเดีย แล๊บ” ซื้อหุ้น “เดอะมิลเลี่ยน ลิงค์” เจ้าของ “มิติหุ้น” สัดส่วน 51% มูลค่ารวม 5.10 ลบ. เดินหน้าพัฒนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนให้กับนักลงทุนต่างประเทศ ให้ได้รับข้อมูล ด้านตลาดเงิน และตลาดทุน รวมถึง Alternative Investment


บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ TH เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล๊บ จํากัด ( TONG HUA MEDIA LAB ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TH มีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ให้ลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท เดอะมิลเลี่ยน ลิงค์ จํากัด เจ้าของหนังสือพิมพ์มิติหุ้น เป็นจำนวนเงิน 5,100,000 บาท คิดเป็นสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเพื่อร่วมพัฒนาและขยายธุรกิจทั้งของหนังสือพิมพ์ตงฮั้ว และหนังสือพิมพ์มิติหุ้น เช่น พัฒนาหนังสือพิมพ์มิติหุ้นเป็นภาษาจีนให้กับนักลงทุนต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ไต้หวัน เป็นต้น ให้ได้รับข้อมูล ด้านตลาดเงิน และตลาดทุน รวมถึง Alternative Investment

นอกจากนี้บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล๊บ จํากัด มีเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยี Decentralized Storage ในการจัดเก็บข้อมูลของสื่อทั้งหมด ซึ่ง บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 15 บริษัท ทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ Web3ESPA (Web3 Enterprise Storage Provider Accelerator) ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งโดยบริษัท Protocol Labs (ผู้ก่อตั้งโปรเจค IPFS และ Filecoin), PikNik (ผู้นําด้าน Decentralized Storage ของสหรัฐอเมริกา), Seagate (บริษัทชั้นนำด้าน Data Storage) และ AMD (บริษัทชั้นนําด้าน Semiconductor) เพื่อพัฒนาสื่อสู่ Next Generation Media ที่มีคุณสมบัติ

  • Decentralized Filtering: การออกแบบวิธีการคัดกรองข้อมูลแบบกระจายอำนาจเพื่อต่อสู้กับข่าวปลอมและข้อมูลเท็จผ่าน Cryptoeconomics และ Web of Trust เพื่อสร้างสื่อที่น่าไว้วางใจและเชื่อถือได้
  • Verifiable Semantic Linked Data: การออกแบบโครงสร้างการเก็บข้อมูลสื่อที่สามารถตรวจสอบได้และอยู่ในรูปแบบ

ภาษาที่แมชชีนสามารถอ่านได้ผ่าน semantic และ cryptographic technology

  • Interactive experience: การออกแบบประสบการณ์เชิงโต้ตอบสำหรับผู้ใช้งานและแมชชีนเพื่อสร้างประสบการณ์การมี

ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และเสพคอนเทนต์

  • Innovative monetization models : การสร้างรายได้ในสื่อปัจจุบัน เชนการแสดงโฆษณาที่สร้างความรําคาญ และนําข้อมูลไปใช้ในเชิงพาณิชย์ถือเป็นการล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคล ผู้บริโภคสื่อสมควรได้รับสิ่งที่ดีและยุติธรรมมากกว่านี้
  • Confirmation Bias: การลดการเสพสื่อแบบอคติผ่านตัวชี้วัดที่นําเสนอให้ผู้บริโภคมองสิ่งต่างๆ ได้รอบด้านมากยิ่งขึ้น

Back to top button