“กอนช.” เตือน 8 จังหวัด เกาะติดระดับแม่น้ำโขงยกตัว ช่วง 13-18 ส.ค.นี้

“กอนช.” เตือน 8 จังหวัด เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง ช่วง 13-18 ส.ค.นี้


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศ เรื่อง เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง โดยระบุว่า กอนช. ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง พบว่า พายุโซนร้อนมู่หลาน บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อเวลา 07:00 น. บริเวณเมืองลางซอน ประเทศเวียดนาม คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

อีกทั้งประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลุ่มน้ำโขง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 13-18 ส.ค. 65

ทั้งนี้ กอนช. ได้ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่า

1.สถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 9.01 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 13-14 ส.ค. 65 ประมาณ 0.80-1.20 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

2.สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.34 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 13-16 ส.ค. 65 ประมาณ 1.00-1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

3.สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 6.40 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 14-17 ส.ค. 65 ประมาณ 1.00-1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

4.สถานีนครพนม จังหวัดนครพนม ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่ง 5.55 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 14-17 ส.ค. 65 ประมาณ 1.00-1.50 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

5.ตั้งแต่สถานีมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จนถึงสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าระดับตลิ่งเฉลี่ย 5.65 เมตร คาดการณ์ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 15-18 ส.ค. 65 ประมาณ 0.80-1.00 เมตร แต่ยังคงต่ำกว่าระดับตลิ่ง

ทั้งนี้ กอนช. ขอให้จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจร และประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง

Back to top button