UMI การันตี “ที.ที.เซรามิค” โรงงานสีเขียวระดับ 2

UMI การันตีมาตรฐานบริษัทในเครือ “ที.ที.เซรามิค” เป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 มุ่งดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI ในฐานะกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทย การันตีคุณภาพและมาตรฐาน บริษัท ที.ที.เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ TTC ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องพอร์ซเลนรายใหญ่ของไทย ภายใต้แบรนด์ “เซอเกรซ”

โดยล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศให้โรงงาน T.T. Ceramic อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผ่านการรับรองให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Back to top button