ชัดแล้ว! “โสรัตน์ วณิชวรากิจ” ซื้อบิ๊กล็อต CRANE สัดส่วน 17.15% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นเบอร์ 2

ชัดแล้ว! CRANE กลุ่ม “แพรรังสี-ดาราฉาย” ขายบิ๊กล็อต 17.15% ให้ “โสรัตน์ วณิชวรากิจ” ดันขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2


จากกรณีบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) หรือ CRANE ชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯตามที่ได้ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 และวันที่ 29 สิงหาคม 2565 จำนวนร้อยละ 17.15 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 5 ราย (กลุ่ม “แพรรังสี-ดาราฉาย” ) และเป็นการขายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ราย โดยผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง หรือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) เมื่อวันที่ 30 ส.ค.65 พบว่า การขายหุ้นกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ดังกล่าวเป็นการขายให้ นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ ส่งผลให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ดังตารางการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตามทีมข่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจพบว่า “นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ” ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS สัดส่วน 10.08% ก็ต้องจับตาว่าการเข้ามาถือหุ้น CRANE ซึ่งให้บริการยกเคลื่อนย้ายและประกอบติดตั้ง เครื่องจักร และวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนใหม่ยี่ห้อ XCMG จะช่วยพลิกฟื้นธุรกิจในอนาคตมากน้อยขนาดไหน

Back to top button