CPF สนับสนุนกล้าไม้ “กทม.” 100,000 ต้น หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กทม.จับมือ CPF เพิ่มพื้นที่สีเขียว เล็งปลูกป่าในเมืองอย่างเป็นรูปธรรม


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ประชุมร่วมกับ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และคณะในการหารือแผนงานปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร

โดยในที่ประชุม CPF ได้เสนอโครงการ กล้าจากป่า พนาในเมือง (กทม.) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสุขภาวะที่ดีของชาวกรุงเทพฯ โดย CPF พร้อมสนับสนุนกล้าไม้ให้แก่ กทม. จำนวน 100,000 ต้น รวมทั้งเป็นเจ้าภาพในการปลูกต้นไม้ในถนนสีลม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ให้ความสนใจกิจกรรมการปลูกป่าในเมือง โดยอาจใช้พื้นที่ว่างของกรุงเทพฯ ในการปลูกต้นไม้ อาทิ โรงขยะเก่าอ่อนนุช และการปลูกป่าชายเลนอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน จึงตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อประสานการสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินการต่อไป

Back to top button