สรุป 6 ประเด็นสำคัญ! แบงก์ SCB ประกาศจ่ายปันผลให้ “SCBX” 6.1 หมื่นล้าน

สรุป 6 ประเด็นสำคัญของแบงก์ไทยพาณิชย์ประกาศจ่ายปันผลให้ “เอสซีบี เอกซ์” จำนวนเงิน 6.1 หมื่นล้าน เพื่อเดินตามแผนการปรับโครงสร้างและ add value ให้กับบริษัทย่อยในเครือ 12 บริษัท ไม่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย


บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติหลักการที่จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไร สะสมตามงบการเงินเฉพาะธนาคารล่าสุด (“เงินปันผลจากกำไร สะสม”) จำนวนประมาณ 70,000 ล้านบาท ให้แก่บริษัท เอสซีบีเอกซ์ จำกัด (มหาชน) (“SCBX”) ใช้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญมีดังนี้

1. เมื่อ 15 พ.ย. 2564 ทาง SCB อนุมัติในหลักการว่าจะให้ปันผลออกมาแก่ SCBX หลัง swap เปลี่ยนถ่ายจำนวน 70,000 ล้านบาท นำไปใช้เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจในเครือจำนวน 12 บริษัทย่อย

2. เมื่อ 4 เมษายน 2565 อนุมัติเปลี่ยนจำนวนเงินเป็น 61,000 ล้านบาท ให้สอดคล้องกับเงินปันผลที่จ่ายไปแล้ว สำหรับผลประกอบการงวดปี 2564 (ปี 2564 จ่ายไปแล้ว 1.43 บาทในช่วงเดือนกันยายน และอีก 2.63 บาทมีการจ่ายไปเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ 2565

3. เมื่อ 2 กันยายน 2565 ธปท. อนุมัติ ให้ SCB เดินหน้าจ่ายปันผลจากกำไรสะสม 61,000 ล้านบาท ได้เพื่อเดินตามแผนการปรับโครงสร้างและ add value ให้กับบริษัทย่อยในเครือ ทั้ง 10X ทั้งธนาคาร และบริษัทลูก

4. สำหรับเงินจำนวน 61,000 ล้านบาท ไม่ใช่เงินปันผลระหว่างกาลที่เป็นเงินสด ให้ผู้ถือหุ้นเช่นปกติ เป็นการปรับโครงสร้าง ส่วนเงินปันผลที่เป็นเงินสดจริงๆนั้น จะพิจารณาอีกครั้งจากผลกำไรของปี 2565 ในช่วงถัดไป (คาดน่าจะเป็นช่วงงบไตรมาส 3 และออกช่วงเดือน พ.ย. 2565

5. การที่ธปท. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนี้ได้ ทำให้ unlock แผนการก้าวสู่ Tech company ระดับภูมิภาค สามารถใส่เงินเข้าบริษัทย่อย และ spin off เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต สร้างมูลค่าเพิ่มกลับไปที่ตัวแม่ SCBX

6. ถ้าดูจากส่วนของ 12 บริษัทในเครือ ตัวบริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด (Card X) และบริษัท อินโนเวสส์เอกซ์ จำกัด (SCBs เดิม) น่าจะเป็นตัวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เร็วที่สุด ในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้า

Back to top button