แนะสอย 3 หุ้นปันผล ก่อนขึ้น XD 9 ก.ย.นี้

แนะเก็บ EGCO, RATCH และ EASTW วันนี้! ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 9 ก.ย.นี้  


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการรวบรวมรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่เตรียมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 9 ก.ย.นี้ เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับสิทธิเงินปันผลจากบริษัทเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD

ทั้งนี้หากนักลงทุนมีการซื้อในวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้ว ทางนักลงทุนก็จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

สำหรับหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 9 ก.ย.65 ได้แก่ EGCO, RATCH และ EASTW โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 3.25 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 ก.ย. 65 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 1.80% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 7 ก.ย. อยู่ที่ 181 บาท หากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 65 กับช่วงปี 64 จะพบว่าบริษัทมีการจ่ายปันผลที่อัตราจำนวนเท่าเดิม

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.80 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 23 ก.ย. 65 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 1.82% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 7 ก.ย. อยู่ที่ 44 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 65 กับช่วงปี 64 จะพบว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 65 ต่ำกว่าการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 64 ที่มีการจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.12 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 27 ก.ย. 65 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 1.83% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 7 ก.ย. อยู่ที่ 6.55 บาท หากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 65 กับช่วงปี 64 จะพบว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 65 ต่ำกว่าการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 64 ที่มีการจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท

Back to top button