สายเขียวฝันสลาย! พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ค้างสภาฯ ปชป.-พท.แท็กทีมถอนวาระ

เบรก! ร่าง พ.ร.บ. “กัญชง-กัญชา” ค้างสภาฯ ปชป.-พท.แท็กทีมถอนวาระร่างกฎหมายกัญชง นำกลับไปพิจารณาใหม่ เพราะเห็นต่างจากพรรคการเมืองอื่น โดยยืนยันว่าตลอดว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดและจะคัดค้านการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ ได้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก การประชุมสภาวันนี้มีระเบียบวาระที่ 1.3.3 ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มติเห็นชอบตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก (ยกเว้นมาตรา 41 เห็นชอบกับกรรมาธิการเสียงข้างน้อย) เห็นชอบวาระที่สาม และเห็นชอบกับข้อสังเกตเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม

โดยเมื่อช่วงสาย แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาแถลงแสดงจุดยืนให้ ที่ประชุมสภาถอนร่างกฎหมายกัญชา กัญชง ออกไปทบทวนก่อน

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมได้บรรจุระเบียบวาระ เข้าสู่การพิจารณา มีส.ส.สลับกันอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นความหละหลวม นำกัญชาไปใช้เพื่อการเสพติดมากกว่าใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์  ซึ่งในที่สุดที่ประชุมสภาลงมติด้วยเสียงข้างมาก ถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ออกจากวาระการประชุมออกไปก่อน ด้วยมติ 198 ต่อ 136 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด 345+2

ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ พรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาแสดงท่าทีต่อร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง   โดย นายสาธิต วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง และ นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวว่า ได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้แถลงมติของพรรคฯ ในการประชุม เมื่อวานนี้ (13 ก.ย. 65) โดยได้มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยประเด็นที่สำคัญ คือมีการพิจารณาเรื่องร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ซึ่งคณะ กมธ. พิจารณาเสร็จแล้ว และกำลังจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ (14 ก.ย. 65)

โดยที่ประชุมพรรคฯ ได้ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและ ส.ส.หลายคนจากหลากหลายพื้นที่ได้แสดงความวิตกกังวลจากสถานการณ์ของการประกาศให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพรรคฯ ได้รับการประสานและให้ข้อมูลจากวงการแพทย์ ซึ่งล่าสุดศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภูมิภาค โดยแสดงความวิตกกังวลต่อเรื่องร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวว่าจะเกิดผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ แหล่งข่าวระดับสูงพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถอนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง  พ.ศ. .. ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระสอง ออกไปจากวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำให้ไม่ทันในการประชุมสภาสมัยประชุมนี้ที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่ 19 ก.ย.65 และเปิดสมัยประชุมอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ย.65 – 28 ก.พ.66 ตรงนี้ถือว่าเป็นเกมการเมืองในสภาของนักการเมือง เพราะสังเกตได้ว่า ส.ส. พรรคการเมือง คิดถึงผลการเลือกตั้งในพื้นที่มากกว่าผลประโยชน์ประชาชน

ทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยลงมติ เรื่องร่างพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. หรือร่าง พ.ร.บ.กยศ. ที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้กู้ ซึ่งเป็นลูกหลานของเราและเห็นว่าการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่ควรใช้หลักเดียวกับการกู้ไปทำธุรกิจ

สำหรับแหล่งข่าวระดับสูงพรรคภูมิใจไทย ระบุต่อว่า ในเรื่องร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง ที่ทางพรรคเสนอร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อกำหนดแนวทางการใช้กัญชา กัญชง ให้เป็นประโยชน์ และควบคุมการใช้ในทางที่ผิด ซึ่งเป็นการป้องกันผลกระทบทางสังคม แต่ถูกขัดขวาง ถูกสกัด ซึ่งจะทำให้ไม่มีกฎหมายควบคุมการใช้กัญชากัญชงในทางที่ผิด ซึ่งพรรคภูมิใจไทย เสนอกัญชาเสรีทางการแพทย์ ไม่ใช่กัญชาเสรีแบบไม่มีการควบคุม แต่พรรคการเมืองที่สกัดกั้น คัดค้านการออกพ.ร.บ. กัญชา กัญชงที่ทำให้เกิดกัญชาเสรีที่ไม่มีการควบคุม

“ต่อไปนี้ ถ้ามีการใช้กัญชาในทางที่ผิดและไม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ ต้องไปถามพรรคการเมือง ที่สกัดการออกกฎหมายกัญชา กัญชง คือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคภูมิใจไทย เห็นต่างจากพรรคการเมืองอื่น  โดยยืนยันว่าตลอดว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดและจะคัดค้านการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด  เพราะเห็นกัญชา เป็นพืช เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเศรษฐกิจ ถ้าใช้ให้ถูกวิธี” แหล่งข่าวฯ ระบุ

Back to top button