THAI ไฟเขียว “สุวรรธนะ สีบุญเรือง” นั่งรักษาการ CEO ถึง 31 ม.ค.66

THAI อนุมัติต่อสัญญาจ้าง สัญญา "สุวรรธนะ สีบุญเรือง" นั่งรักษาการ CEO มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.-31 ม.ค.66


บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทฯ ครั้งที่ 35/2565 วันที่ 15 กันยายน 65 มีมติอนุมัติต่อสัญญาจ้าง นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโส สังกัดสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งให้รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 65 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

Back to top button