ไรเดอร์ไม่ทน! ทวงถาม “ค่าขนส่ง” แกร็บขอ 14 วันหาข้อสรุป

“แกร็บ” เร่งหารือหลังกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร ประเด็นเกี่ยวกับระบบการให้บริการและบริหารค่าตอบแทน แจงข้อสรุปชัดภายใน 14 วัน หลังไรเดอร์นับร้อยรวมตัวประท้วงปิดหน้าหน้าสำนักงาน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่วันนี้ (3 พ.ย. 65) กลุ่มไรเดอร์สายงาน GrabFood และ GrabMart รวมตัวประท้วงบริเวณหน้าอาคารธนภูมิ สำนักงานแกร็บประเทศไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เพื่อเรียกร้องกรณีระบบการจองรอบงาน เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่บริษัทปรับเปลี่ยนระบบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองรอบการรับงานแบบใหม่

โดยมีข้อเรียกร้องใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ระบบการจองรอบ 2.ปัญหาการรับออเดอร์คู่ที่เข้ามาพร้อมกัน และ 3.ค่ารอบที่ไรเดอร์จะได้ลดลง 2-4 บาท ในแต่ละเที่ยววิ่ง ก่อนที่ผู้ชุมนุมหน้าตึกธนภูมิ ลงถนนปิดถนนอีกแล้ว ได้ยินเสียงเฮ ตบมือ เดินไปลงถนน การจราจรหน้าตึกธนภูมิ (ถนนเพชรบุรี) ติดขัดจนไม่สามารถสัญจรได้นั้น

ขณะที่ล่าสุด แกร็บ ประเทศไทย ชี้แจงว่า บริษัทได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ แล้ว และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า บริษัทให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ รวมถึงพาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนการบริหารงานในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพาร์ทเนอร์คนขับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม

นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนร่วมหารือถึงแนวทางในการจัดการกับประเด็นต่างๆ อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า รวมถึงผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯจะทำการสื่อสารและชี้แจงข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ให้พาร์ทเนอร์คนขับรับทราบภายใน 14 วัน

สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงานและการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ทเนอร์คนขับ บริษัทตระหนักดีว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่อ่อนไหว และเป็นสิ่งที่พาร์ทเนอร์คนขับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงได้ดำเนินการและประกาศใช้นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของพาร์ทเนอร์คนขับด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อย รักษาความสมดุลระหว่างอุปทาน และอุปสงค์ โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้าน อาทิ จำนวนพาร์ทเนอร์คนขับในพื้นที่ จำนวนการสั่งอาหารของผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการของพาร์ทเนอร์คนขับ

อย่างไรก็ดี ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม แกร็บ ประเทศไทย ยืนยันว่ายังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และแพลตฟอร์มของบริษัทฯในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะพาร์ทเนอร์คนขับนับหลายแสนราย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันของบริษัทฯ ในการสร้างรายได้เสริมจากการให้บริการต่างๆ ด้วยรูปแบบการทำงานที่เป็นอิสระและมีความยืดหยุ่น

Back to top button