FORTH คว้างาน “กฟภ.” เสริมแกร่งโครงข่าย Core Network มูลค่า 464.8 ลบ.

FORTH ได้รับงานติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router-DWDM เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย Core Network ของกฟภ. มูลค่า 464.8 ลบ. ระยะเวลาดำเนินงาน 400 วัน


บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 65 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ IP Core Router (MPLS Router) และอุปกรณ์ DWDM เพื่อขยาย Bandwidth และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย Core Network กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีมูลค่าโครงการ 464,797,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีกำหนดส่งมอบงานแล้วเสร็จภายใน 400 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

Back to top button