3 โบรกเชียร์ “ซื้อ” KTMS เป้าสูง 4.12 บ. ชูรายได้-กำไร โตเฉลี่ย 57%

3 โบรกเกอร์ประสานเสียง เชียร์ “ซื้อ” KTMS เป้า 4-4.12 บ. ชูจุดเด่นหนึ่งผู้นำบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ส่งซิกแนวโน้มเติบโตเฉลี่ย CAGR 56.9% ต่อปี หลังระดมทุนขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ


บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ประเมินทิศทางการเติบโตทางธุรกิจของ บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS ผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล โดยมีทีมวิศวกร ทีมแพทย์ และทีมพยาบาลไตเทียมที่มีคุณภาพ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีหน่วยไตเทียม จำนวน 20 สาขา และเครื่องไตเทียม จำนวน 254 เครื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

ทั้งนี้ทางฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงาน และกำไรสุทธิในปี 2565 มองว่ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในปี 2566 ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยการเติบโตของธุรกิจฟอกไต จากนโยบายของภาครัฐ และจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงแผนการขยายสาขาจาก 20 แห่งในไตรมาส 3/2565 เป็น 34 สาขาในปี 2566 อีกทั้งยังมีจำนวนเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นจาก 254 เครื่องในไตรมาส 3/2565 เป็น 377 เครื่องในปี 2566 นอกจากนี้บริษัทมีจุดแข็งด้านทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านไตเทียม และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไตเทียมครบวงจร ทำให้มองว่า KTMS มีความสามารถเชิงการแข่งขัน และได้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดในระยะยาว

โดยจากปัจจัยข้างต้น ส่งผลให้ทางบล.พาย คาดการณ์การเติบโตของกำไรช่วงปี 2564-2567 โต (CAGR) 50% จากการคาดการณ์การเติบโตของ KTMS ที่คาดว่ากำไรสุทธิเติบโต 20% ในปี 2565 และการเติบโตจะเร่งขยายตัวขึ้นเป็น 124% และ 29% ในปี 2566-2567 จากการรับรู้รายได้การขายและบริการช่วงปี 2564-2567 เพิ่มขึ้น 28% CAGR รวมทั้งการเติบโตของกำไรขั้นต้นที่ 32% CAGR และคาดอัตรากำไรขั้นต้นที่ 20%, 22%, 22% ในปี 2565-2567 อีกทั้งคาดการณ์ EBIT Margin ทรงตัวจากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ 8.1% ในปี 2565 และปรับเพิ่มขึ้นเป็น 11.4% ในปี 2566 ส่วนปี 2567 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 11.8% ส่งผลให้ฝ่ายวิจัยประเมินราคามูลค่าพื้นฐาน 4 บาท ด้วยวิธี PE multiple ใช้กำไรต่อหุ้นปี 2566 ที่ 0.15 บาท และกำหนดเป้าหมาย PE ปี 2566 ที่ 26.1 เท่า

ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก ประเมินมูลค่าเหมาะสม ของ KTMS โดยให้ Prospective PER ที่ 30 เท่า สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยกลุ่ม ซึ่งอยู่ที่ระดับ 26.7 เท่า เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทในช่วงปี 2565-2566 คาดจะเติบโตสูงเฉลี่ย CAGR 56.9% ต่อปี เทียบกับกลุ่มที่คาดจะหดตัวเฉลี่ย CAGR -9.6% ต่อปี โดยคาดการณ์กำไร สุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 66 ราว 0.14 บาทต่อหุ้น คำนวณเป็นราคาเหมาะสมราว 4.12 บาท

ทั้งนี้ประเมินรายได้จากการดำเนินงานช่วงปี 2565 อยู่ที่ 360.2 ล้านบาท ส่วนปี 2566 อยู่ที่ 529.6 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย CAGR 30.8% ต่อปี มีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตจากธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่คิดเป็น 75% ของรายได้รวม ซึ่งบริษัทมีแผนเพิ่มกำลังการให้บริการโดยการขยายสาขาจากเดิมอีก 14 สาขา และเพิ่มจำนวนเครื่องไตเทียมอีก 123 เครื่องภายในปี 2566 ส่วนกลุ่มธุรกิจอื่นๆ คิดเป็น 25% ของรายได้รวม มีแนวโน้มเติบโตควบคู่ไปกับการขยายสาขาในโรงพยาบาล

ขณะที่สมมติฐาน %GPM ช่วงปี 2565 คาดการณ์ไว้ที่ 19% ส่วนปี 2566 คาดการณ์ไว้ที่ 20.50% และมีแนวโน้มการเติบโตดีขึ้นจากช่วง 3 ปีก่อนหน้านี้ ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 18.4% จากแผนขยายสาขาแบบคลินิกเพิ่มขึ้นในปี 2566 ซึ่งมี %GPM ดีกว่าสาขาแบบหน่วยไตเทียม ส่วน %SG&A/Sales คาดจะปรับลงมาที่ 13.6% และ 11.6% จากค่าเฉลี่ย 3 ปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.5% จาก Economies of Scale ส่งผลให้คาดการณ์กำไรช่วงปี 2565 อยู่ที่ราว 18.2 ล้านบาท และปี 2566 อยู่ที่ 41.3 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย CAGR 56.9% ต่อปี

ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ ประเมินราคาเป้าหมาย ปี 2566 ของ KTMS ไว้ที่ 4 บาท ด้วยวิธี PE Ratio เทียบกับ PE Ratio ของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ KTMS ได้แก่ บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ RJH (รพ.ราชธานี โรจนะ และมีคลินิกโรคไต รวมทั้งมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าประกันสังคม), บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) หรือ LPH  (รพ.ลาดพร้าว ให้บริการด้านการแพทย์ และธุรกิจให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป รวมทั้งมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าประกันสังคม) และ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) หรือ RPH (รพ.ราชพฤกษ์ ให้บริการทางการแพทย์ และคลินิกไตเทียม รวมทั้งมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าประกันสังคม) ได้ค่า PE เฉลี่ยอยู่ที่ 25.4 เท่า PE ปี 2566 เทียบกับ EPS ปี 2566 ที่ประเมินไว้ที่ 0.157 บาท

สำหรับผลประกอบการคาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่ 21.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยหลักจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งมากกว่า 60.78% มาจากรายได้จากกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลรัฐ การเติบโตของรายได้จากการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

อย่างไรก็ตามกำไรสุทธิ 9 เดือน อยู่ที่ 16.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ทำให้กำไรสุทธิ 9 เดือน  คิดเป็น 74.5% ของประมาณการกำไรสุทธิปี 2565 โดย ณ สิ้นไตรมาส 3/2565 มีจำนวนสาขาสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม อยู่ที่ 20 สาขา เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 ที่ 18 สาขา มีจำนวนเครื่องไตเทียม ณ สิ้นไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ 254 เครื่อง เพิ่มขึ้น 11.4% จากสิ้นปี 2564 และอัตราการครองเตียงสำหรับการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอยู่ที่ 88.96% เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 85% ทำให้คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565 จะอยู่ที่ 21.8% เพิ่มขึ้นจาก 20.4% ในปี 2564

ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการปี 2566 ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทระหว่างปี 2565-2566 โดยเฉพาะ 2 โครงการลงทุน (เงินลงทุนส่วนหนึ่งมาจากเงินที่ได้จากการออกหุ้น IPO ในครั้งนี้) ได้แก่ (1) โครงการลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อขยายสาขาเพิ่มอีก 14 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น Outsource จำนวน 8 สาขา และ Stand-alone จำนวน 6 สาขา ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้น 123 เครื่อง (ทยอยเริ่มปี 2565-2566) และ (2) โครงการลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียมและศูนย์บริการวิศวกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้า ลดต้นทุนและประหยัดระยะเวลาในการขนส่ง ทำให้คาดว่าปี 2566 บริษัทจะมีรายได้รวมเติบโต 52% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 21.8% จึงคาดว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิปี 2566 อยู่ที่ 47.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

Back to top button